ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.

Η διανομή του υλικού ενός αγώνα στα Μ.Μ.Ε είναι η σύνδεση του πελάτη (αγώνας, διοργανωτή, χορηγού) με τον καταναλωτή.

Ενισχύουμε την μεγιστοποίηση της εμπορικής αξίας του αγώνα μέσα από τη διανομή του βίντεο και των δελτίων Τύπου σε ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργαζόμενων –εξειδικευμένων και μη- ΜΜΕ.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας κι η εξάπλωση του διαδικτύου επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερώνεται γι’ αυτό που θέλει όταν και από όπου επιθυμεί. Η ψηφιακή στρατηγική και η βαθιά γνώση του χώρου των Μ.Μ.Ε βοηθά τους πελάτες μας να απεμπλακούν από τις περίπλοκες σχέσεις.

Έχοντας αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας μας στο χώρο προσωπικές σχέσεις με το σύνολο σχεδόν των εγχώριων Μέσων Ενημέρωσης, μας επιτρέπεται να προβάλλουμε τη δουλειά των συνεργατών μας, μεγιστοποιώντας την απόδοση των επενδύσεων των πελατών μας. Ενισχύουμε τις υφιστάμενες σχέσεις με τα Μ.Μ.Ε και δημιουργούμε νέες, πάντα προς όφελος του πελάτη.