ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΚΕΤΟ Νο1

 • Οργάνωση και εκπόνηση Συνέντευξης Τύπου
 • Διανομή στα Μ.Μ.Ε. τριών δελτίων Τύπου (ένα σχετικά με τη ΣΤ, το προαγωνιστικό και το μεταγωνιστικό)
 • Δύο ακόμα ελεύθερα θέματα για τη διοργάνωση (προσωπικές ιστορίες, παράδοση του τόπου κ.α.) που θα αποσταλούν και θα δημοσιευτούν στα συνεργαζόμενα ΜΜΕ όπως και τα δελτία Τύπου

Κόστος: 600 ευρώ*

ΠΑΚΕΤΟ Νο2

 • Οργάνωση και εκπόνηση Συνέντευξης Τύπου
 • Διανομή στα Μ.Μ.Ε. τριών δελτίων Τύπου (ένα σχετικά με τη ΣΤ, το προαγωνιστικό και το μεταγωνιστικό)
 • Δύο ακόμα ελεύθερα θέματα για τη διοργάνωση (προσωπικές ιστορίες, παράδοση του τόπου κ.α.) που θα αποσταλούν και θα δημοσιευτούν στα συνεργαζόμενα ΜΜΕ όπως και τα δελτία Τύπου
 • Κάλυψη του event από δημοσιογράφους από διαφορετικά ΜΜΕ (ιστοσελίδες και εφημερίδες) και δημιουργία άρθρων από τους ίδιους για τα Μέσα που εργάζονται και τα social media.

Κόστος: 900 ευρώ*

ΠΑΚΕΤΟ Νο3

 • Οργάνωση και εκπόνηση Συνέντευξης Τύπου
 • Διανομή στα Μ.Μ.Ε. τριών δελτίων Τύπου (ένα σχετικά με τη ΣΤ, το προαγωνιστικό και το μεταγωνιστικό)
 • Δύο ακόμα ελεύθερα θέματα για τη διοργάνωση (προσωπικές ιστορίες, παράδοση του τόπου κ.α.) που θα αποσταλούν και θα δημοσιευτούν στα συνεργαζόμενα ΜΜΕ όπως και τα δελτία Τύπου
 • Προβολή του event σε τηλεόραση και ραδιόφωνο

Κόστος: 1100 ευρώ*

* Το αναφερόμενο κόστος είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της εποχής και στο πλαίσιο της προσπάθειας ανοικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%).