ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΓΩΝΑ / ΑΠΟΝΟΜΩΝ

Συμβάλλουμε στην καλύτερη προβολή του αγώνα και των παράπλευρων δραστηριοτήτων ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτός από τον θεατή.

Επιπλέον, με την ταυτόχρονη περιγραφή των δρώμενων, κάνουμε κάθε θεατή συμμέτοχο των δράσεων και τον φέρνουμε πιο κοντά στη διοργάνωση.

Ενισχύουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δύναμη του αγώνα και ανεβάζουμε την αξία του προς όφελος των χορηγών/υποστηρικτών του.