ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της προώθησης του εμπορικού σήματος μιας διοργάνωσης, επιβάλλεται η παρουσίαση του περιεχομένου της τόσο στα Μ.Μ.Ε όσο και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, χορηγούς, υποψήφιους χορηγούς και αθλητές-συμμετέχοντες.

Αναλαμβάνουμε την εύρεση του χώρου, την οργάνωσή και εκπόνησή της και φροντίζουμε για την προβολή της μέσω συνεχών αφιερωμάτων στα Μ.Μ.Ε.